Hiệu trưởng

PHẠM VĂN GẮT
PHẠM VĂN GẮT

Ngày sinh: 8/6/1963

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Đa Phước - Bình Chánh - TPHCM

Trình độ :TN-PTTH

Vị trí công tác: Phó Hiệu Trưởng

Điện thoại cơ quan: 37781589

Điện thoại riêng: 0906876644

Email liên lạc: vangat1963@yahoo.com.vn

Tiểu Học Nguyễn Văn Trân

Địa chỉ: E13/414 XÃ ĐA PHƯỚC - BÌNH CHÁNH - TP.HCM

Điện thoại: 37781589