Thầy và trò trường TH Nguyễn Văn Trân cùng nhân dân cả nước tích cực phòng chống, đẩy lùi COVID -19.
E13/414 XÃ ĐA PHƯỚC - BÌNH CHÁNH - TP.HCM