Thầy và trò trường TH Nguyễn Văn Trân cùng nhân dân cả nước tích cực phòng chống, đẩy lùi COVID -19.
Thứ sáu, 8/4/2022, 10:15
Lượt đọc: 35

Nằm trong những ngày lễ lớn của dân tộc, Giỗ Tổ Hùng Vương là kỳ nghỉ được mọi người mong đợi. Ngày giỗ Tổ là sự kiện trọng đại của dân tộc, là cơ hội để lớp con cháu ôn lại kiến thức về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, từ đó bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống uống nước nhớ nguồn – một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Trường TH Nguyễn Văn Trân tổ chức dâng hương ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Tác giả: admin

Viết bình luận

87