Thầy và trò trường TH Nguyễn Văn Trân cùng nhân dân cả nước tích cực phòng chống, đẩy lùi COVID -19.

Tập ảnh : Lễ 20/11 năm học 2014 - 2015

87