Thầy và trò trường TH Nguyễn Văn Trân cùng nhân dân cả nước tích cực phòng chống, đẩy lùi COVID -19.
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Tiểu Học Tân Quý Tâythtanquytayhttps://thtanquytay.hcm.edu.vn3603
2 Tiểu học Phong Phú 2thphongphu2https://thphongphu2.hcm.edu.vn3400
3 Tiểu Học Võ Văn Vânthvovanvanhttps://thvovanvan.hcm.edu.vn3324
4 TH Lương Thế Vinhthluongthevinhbchttps://thluongthevinhbc.hcm.edu.vn1556
5 Tiểu Học Trần Quốc Toảnthtranquoctoanbinhchanhhttps://thtranquoctoanbinhchanh.hcm.edu.vn1132
6 Trường Tiểu Học Qui Đứcthquiduchttps://thquiduc.hcm.edu.vn1096
7 Tiểu Học An Phú Tâythanphutayhttps://thanphutay.hcm.edu.vn1070
8 Tiểu Học Tân Nhựtthtannhuthttps://thtannhut.hcm.edu.vn1041
9 Tiểu học An Phú Tây 2thanphutay2https://thanphutay2.hcm.edu.vn999
10 Tiểu Học Hưng Longthhunglonghttps://thhunglong.hcm.edu.vn930
11 Tiểu Học Vĩnh Lộc 2thvinhloc2https://thvinhloc2.hcm.edu.vn914
12 Tiểu Học Bình Chánhthbinhchanhhttps://thbinhchanh.hcm.edu.vn816
13 Tiểu Học Bình Lợithbinhloihttps://thbinhloi.hcm.edu.vn726
14 Trường Tiểu Học Lê Minh Xuân 3thleminhxuan3https://thleminhxuan3.hcm.edu.vn721
15 Tiểu Học Lại Hùng Cườngthlaihungcuonghttps://thlaihungcuong.hcm.edu.vn710
16 Trường Tiểu Học Vĩnh Lộc Athvinhlocahttps://thvinhloca.hcm.edu.vn641
17 TH Huỳnh Văn Bánhthhuynhvanbanhhttps://thhuynhvanbanh.hcm.edu.vn626
18 Tiểu Học Vĩnh Lộc 1thvinhloc1https://thvinhloc1.hcm.edu.vn587
19 Tiểu Học Tân Túcthtantuchttps://thtantuc.hcm.edu.vn555
20 Tiểu Học Phong Phúthphongphubinhchanhhttps://thphongphubinhchanh.hcm.edu.vn542
21 TRƯỜNG TH TÂN NHỰT 6thtannhut6https://thtannhut6.hcm.edu.vn519
22 Tiểu Học Trần Nhân Tônthtrannhantonbinhchanhhttps://thtrannhantonbinhchanh.hcm.edu.vn448
23 Tiểu Học Tân Quý Tây 3thtanquytay3https://thtanquytay3.hcm.edu.vn434
24 Tiểu Học Cầu Xángthcauxangbinhchanhhttps://thcauxangbinhchanh.hcm.edu.vn396
25 Trường Tiểu Học Tân Túc 2thtantuc2https://thtantuc2.hcm.edu.vn/Default.aspx297
26 Tiểu Học Nguyễn Văn Trânthnguyenvantranhttps://thnguyenvantran.hcm.edu.vn226
27 Trường Tiểu Học Tân Kiên thtankienhttps://thtankien.hcm.edu.vn215
28 Tiểu Học An Hạthanhahttps://thanha.hcm.edu.vn193
29 Tiểu Học Phạm Hùngthphamhunghttps://thphamhung.hcm.edu.vn/155
30 Tiểu học Kim Đồngthkimdonghttps://thkimdong.hcm.edu.vn118
31 Tiểu Học Phạm Văn Haithphamvanhaibinhchanhhttps://thphamvanhaibinhchanh.hcm.edu.vn102
32 Tiểu Học Bình Hưngthbinhhunghttps://thbinhhung.hcm.edu.vn101
33 Tiểu Học Vĩnh Lộc Bthvinhlocbhttps://thvinhlocb.hcm.edu.vn100

163