Cập nhật : 0:0 Thứ ba, 19/3/2019
Lượt đọc: 46

Kế hoạch công tác từng tháng năm hoc 2018 - 2019

Số/Ký hiệu: 192/KH
Ngày ban hành: 21/9/2018
Ngày có hiệu lực: 1/6/2019
Người ký: Phạm Văn Gắt
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: nvt-_ke_hoach_tung_thang_nam_hoc_2018-2019_19320199.doc
Nội dung:

87