Thầy và trò trường TH Nguyễn Văn Trân cùng nhân dân cả nước tích cực phòng chống, đẩy lùi COVID -19.

Hiệu trưởng

PHẠM VĂN GẮT
PHẠM VĂN GẮT

Ngày sinh: 8/6/1963

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Đa Phước - Bình Chánh - TPHCM

Trình độ :TN-PTTH

Vị trí công tác: Hiệu Trưởng

Điện thoại cơ quan: 37781589

Điện thoại riêng: 0906876644

Email liên lạc: vangat1963@yahoo.com.vn